5353 7777
·
Mandag - torsdag 08:30 - 16:00
·
Fredag 08:30-15:00
Kørestolsvenlige lokaler

Vores værdier

Udvikling, rehabilitering, arbejdsafklaring og arbejdsfastholdelse er kerneydelserne i vores virksomhed. Vores primære mål er at hjælpe mennesker tilbage på arbejdsmarkedet, og med 25 års erfaring og højt specialiserede konsulenter lægger vi en plan, der er tilpasset den enkelte.

Job i Plan & Handling

Vores medarbejdergruppe er sammensat af forskellige faggrupper: Psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jobkonsulenter, sociale og sproglige mentorer, konsulenter og kostvejledere. Vi benytter desuden en række undervisere i yoga, copingstrategier, fysisk træning, åndedræt og afspændning, mindfulness, stress- og smertehåndtering m.m.

Ledige jobs vil blive slået op på siden her, men du er også velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til: job.planoghandling@laboro.dk.

Vedr. uopfordrede ansøgninger til Plan & Handling:
Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning til Plan & Handling, skal vi i henhold til persondataloven have dit samtykke til at behandle din ansøgning og dit CV. Det kan du give os ved at skrive til: job.planoghandling@laboro.dk.

Dine oplysninger vil kun være tilgængelige for relevante udpegede personer i Plan & Handling. Behandlingen involverer overførsel, registrering, opbevaring, udskrift, blokering og sletning.

Giver du samtykke til behandlingen af dine oplysninger, vil vi beholde din ansøgning og CV i maksimum seks måneder, og du vil naturligvis blive kontaktet såfremt der er en ledig stilling, der matcher dine kompetencer. Dine oplysninger slettes senest seks måneder efter modtagelsen af dit samtykke.

Bemærk, at du altid kan trække dit samtykke tilbage ved at kontakte Plan & Handling på samme e-mailadresse.

Vedr. ansøgning til opslået stilling i Plan & Handling:
Her gælder samme procedure som beskrevet ovenfor. Kommer du ikke i betragtning til stillingen, vil dine oplysninger blive slettet efter endt ansættelsesproces og senest 6 måneder efter modtagelsen af dit samtykke.
Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Social profil

I Plan & Handling lægger vi vægt på, at socialt ansvar går hånd i hånd med driften af virksomheden. Den rummelighed, vi efterspørger hos samarbejdspartnere i vores virksomhedsnetværk, efterlever vi også selv.

Det har altid været en naturlig del af vores virksomhed at have højt til loftet og plads til bl.a. at have førtidspensionister, kollegaer med socialt frikort og fleksjobbere ansat. Vi tager også løbende imod praktikanter og studerende.

For den enkelte medarbejder, der bliver inkluderet på arbejdspladsen, skal der for at sikre arbejdsfastholdelse findes en god balance mellem en særligt tilrettelagt funktion og muligheder for udvikling. For kollegerne giver det et arbejdsmiljø med ekstra praktiske hænder og en skæv humor i hverdagen.

Mangfoldighed

Plan & Handling ønsker, at sammensætningen af medarbejdere afspejler befolkningens sammensætning.

Forskelsbehandling på grund af etnisk, religiøs eller kulturel baggrund må ikke finde sted, hverken i forhold til medarbejdere eller i forhold til ansøgere til ledige stillinger. Alle stillingsopslag indeholder en opfordring til at søge uanset etnisk herkomst, alder, køn m.v.

Vi ser også positivt på ønsker om nedsat arbejdstid for ældre medarbejdere.

Arbejdsfastholdelse & integration

Plan & Handling ser det også som en naturlig del af virksomhedens grundlag at være socialt ansvarlig. Det ansvar omfatter både forebyggelse, arbejdsfastholdelse og integration, hvor arbejdsmiljø er et væsentligt element i det forebyggende arbejde.

Den aktive indsats for at skabe et godt arbejdsmiljø skal medvirke til at bevare og understøtte de menneskelige ressourcer i virksomheden. Det er samtidig med til at understøtte medarbejdernes motivation og trivsel.

Medarbejdere, som på grund af sygdom eller andet mister dele af eller hele arbejdsevnen, søges fastholdt i arbejdet på ordinære eller særlige vilkår.

På samme måde er Plan & Handling også med til gennem ansættelser at give andre fodfæste på arbejdsmarkedet.

Grundsætning

Vores personalepolitik bygger på et menneskeligt og demokratisk grundsyn, og det grundsyn er et væsentligt element i vores arbejde med borgere, der står uden for arbejdsmarkedet.

Respekt for mennesker og for menneskers forskelligheder er en grundlæggende præmis i vores daglige arbejde.

Både i ledelsen, medarbejderne imellem og i kontakten mellem medarbejdere og borgere. Dette gælder, hvad enten der er tale om forskelle i køn, kulturel baggrund, tro, seksuel orientering eller politiske holdninger.