5353 7777
·
Mandag - torsdag 08:30 - 16:00
·
Fredag 08:30-15:00
Kørestolsvenlige lokaler

Persondatapolitik

Introduktion til Plan & Handlings behandling af dine persondata (GDPR).
Plan & Handling er samarbejdspartner til Københavns Kommune og en række omegnskommuner indenfor beskæftigelsesrettede forløb. For at kunne levere disse indsatser til den bestillende kommune og de henviste borgere, er der et behov for, at vi behandler vigtige personoplysninger.
I Plan & Handling har vi implementeret nødvendige organisatoriske og tekniske foranstaltninger med henblik på beskyttelse af dine persondata. Det betyder bl.a. at:

  • Vi har databehandleraftaler med vores leverandører der behandler persondata, og er hermed underlagt instruks fra ordregiveren.
  • Alle i virksomheden, der behandler persondata, får vejledning i hvordan man sikrer sikker og etisk behandling.
  • Vores personale er underlagt tavshedspligt ift. den persondata de kommer i berøring med.
  • Vi har et fast samarbejde med IT A/S, Statsautoriseret it-revisionsaktieselskab, som årligt gennemgår vores efterlevelse af Databeskyttelsesforordningen (GDPR).
  • Vi er ISAE 3000 verificeret af Grant Thornton.

Ønsker du at gøre brug af din ret til indsigt, sletning, berigtigelse, begrænsning eller retten til dataportabilitet skal du tage kontakt til din ansvarlige kommune.

Indsamling af data

Nedenfor får du et overblik over, hvilke data vi indsamler, og hvad oplysningerne bliver brugt til.

Oplysninger om dig
Dine rettigheder/aktindsigt
Oplysninger som vi videregiver

Oplysninger som vi behandler om dig:

De oplysninger vi har om dig, kommer enten direkte fra dig selv som følge af samtaler med din konsulent, eller er oplysninger, som en tredje part, fx den henvisende kommune, har udleveret til os, efter samtykke, i forbindelse med dit forløb i Plan & Handling. 

De oplysninger vi typisk får fra kommunen ved bestilling af dit forløb er:
Navn, adresse, CPR, telefon, e-mail; erhvervserfaring samt helbredsmæssige oplysninger som er relevante for din sag.

Plan & Handling har rollen ”Databehandler” ift. den data der bliver behandlet om dig. Det betyder, at vi udelukkende arbejder med dine data i forbindelse med henvisningen fra dit Jobcenter. Er der derudover behov for flere oplysninger i samarbejdet i dit forløb, får du mulighed for at give dit samtykke.

Dine rettigheder når du starter i forløb hos Plan & Handling:

  • Du har til enhver tid ret til at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
  • Du har til enhver tid ret til at få indsigt i dine personoplysninger.
  • Du har til en hver tid ret til at få rettet i evt. urigtige faktuelle oplysninger. Bemærk, at ønsker du at blive slettet helt hos Plan & Handling, skal du henvende dig til den dataansvarlige, fx. Københavns Kommune (Jobcentret) som henviser.
  • Du har ret til at få flyttet dine personoplysninger fra en enhed til en anden (fx fra Plan & Handling til en anden leverandør til Jobcentret).

Du kan til enhver tid få indsigt i din sag hos Plan & Handling ved at anmode om ”aktindsigt” hos din konsulent. Ønsker du derimod at få rettet i dine oplysninger/få flyttet dine oplysninger/slettet dine oplysninger, skal du kontakte den dataansvarlige.

Bemærk, at du kun har ret til at se oplysninger som vedrører din egen sag.

Oplysninger som vi videregiver:

Dine oplysninger bliver ikke videregivet til andre udover det henvisende Jobcenter. Med dit samtykke, kan der dog være behov for at videregive visse oplysninger til fx virksomheder e.l. (ifm. praktiksøgning/behandling o.l.). Du vælger selv, præcis hvem vi, med relevans for dit forløb, må dele dine oplysninger med ved et aktivt tilvalg ifm. dit samtykke.

Vi videregiver personlige oplysninger til de af vores samarbejdspartnere, med hvem der foreligger databehandleraftaler som sikrer dataetik og gældende tiltag til sikkerhed og fortrolighed. Internt i Plan & Handling, er vores medarbejdere underlagt tavshedspligt og deler ikke data med uvedkommende.
Endelig er det os tilladt at bruge dine oplysninger i anonymiseret form, ifm. effektmåling af vores forløb o.l.