5353 7777
·
Mandag - torsdag 08:30 - 16:00
·
Fredag 08:30-15:00
Kørestolsvenlige lokaler

Jobcentre uden for Københavns kommune

Plan & Handling tilbyder et erhvervsrettet forløb med henblik på rehabilitering. Det inkluderer bl.a. en mentorordning med støtte over en længere periode.

Rehabilitering
Plan & Handling ligger tæt på Rundetårn. Plan & Handling har tilrettelagt et erhvervsrettet rehabiliteringsforløb for sygedagpengemodtagere.

Der er også stor erfaring med ledige dagpengemodtagere med andre problemer end ledighed og kontanthjælpsmodtagere, såvel som med jobformidling og revurdering af fleksjobberettigede, samt uddannelsesafklaring for unge.

Vi tilbyder

 • Hurtig opstart
 • Fokus på det erhvervsmæssige
 • Hurtig etablering af virksomhedspraktik på en ordinær arbejdsplads
 • Rettidige og grundige progressions- og leverandørrapporter
 • Fysisk træning og kost- og livsstilsvejledning
 • Certificeret mentorkorps
 • Psykologisk bistand
 • Tæt opfølgning

Om Plan & Handling

Vi tilbyder professionel erhvervs- og uddannelsesafklaring samt rehabilitering, hvor deltagerne støttes i at opnå realistiske mål så hurtigt som muligt. Individuelle samtaler, virksomhedspraktikker, specialiseret mentorstøtte og tæt opfølgning benyttes som redskaber til rehabilitering.

Hvis det er nødvendigt, kan Plan & Handling tilbyde helbredsudredning hos egen fysioterapeut, ergoterapeut eller psykolog.

Plan & Handling kan i alle forløb vedr. rehabilitering indarbejde tilbud med fokus på fysisk form, velvære, kost og livsstil samt særlige tilbud til f.eks. stress- og depressionsramte eller personer med funktionelle lidelser.

Vi har siden 1994 specialiseret os i revalidering og rehabilitering gennem brug af bl.a. de mest specialiserede socialrådgivere og konsulenter indenfor beskæftigelsesområdet, og vi har gennem årene samarbejdet med samtlige kommuner og jobcentre i Storkøbenhavn. Desuden samarbejder vi med over 2.000 arbejdspladser i Storkøbenhavn.

Særligt omkring fastholdelse i job og virksomhedspraktik

Plan & Handling har hele tiden opmærksomhed på en evt. blivende stilling/ordinært job samt ordinære timer for borger på pågældende arbejdssted. I det virksomhedsrettede arbejde tilstræbes det i videst muligt omfang at finde placeringer på arbejdspladser, der efterfølgende har økonomisk mulighed for at ansætte på ordinære vilkår, herunder fx i småjob. 

Vores konsulent støtter borgeren under virksomhedsplaceringen og har løbende tæt samarbejde med arbejdsgiver og borger omkring job, afdækning af skånehensyn og behov for kompensation, øgning af kendskab til optimal arbejdspladsindretning, progression i timetal samt dokumentation af borgerens forløb. 

 • Vores erhvervspsykolog støtter borgeren i dennes vej tilbage til arbejdsmarkedet.
 • Vores ergoterapeut hjælper med struktur og organisering.
 • Vores fysioterapeut giver ergonomisk vejledning.

Fysisk træning

Som led i rehabilitering har vi udover fysisk træning i egne lokaler, indgået lokaleaftale hos yogastudie på Frederiksberg, og benytter varmtvandsbassin på Frederiksberg. Træningen i varmt vand sker under vejledning af fysioterapeut, og personer med fysiske lidelser, gigtlidelser samt personer med psykiske problemer, f.eks. stress og depression, kan profitere heraf.

Individuelt tilrettelagt
Indholdet af tilbud i Plan & Handling kan varieres. Forløb med henblik på rehabilitering kan sammensættes af individuelle samtaler, gruppeundervisning, intern arbejdsprøvning, ekstern virksomhedspraktik, jobsøgning, kursus i digitale løsninger m.v.

Plan & Handlings forløb foregår i tæt dialog med deltagerens sagsbehandler, og der arbejdes ud fra angivne udviklingsmål. Sagsbehandleren orienteres om forløb via grundige progressions- og udviklingsrapporter, hvori erfaringerne fra aktiviteterne hos Plan & Handling eller fra praktikforløb indgår.

Central placering i København

Beliggenheden er 2 minutter fra Nørreport Station i København, og transporttiden er derfor kort fra de fleste steder i københavnsområdet. Rammen om forløbene er nogle ældre hyggelige lokaler ved Kultorvet i Indre By og kontorlokaler på Nørre Voldgade.

Kontakt
Plan & Handling, Sankt Gjertruds Stræde 5
1129 København K, tlf. 53 53 77 77
planoghandling@laboro.dk
Ved henvisning benyt venligst vores mail:
planoghandling@laboro.dk

Du kan også ringe til en af vores kontaktpersoner:
Marc Lehmann tlf. 24 94 95 51
Kamilla Terp tlf. 31 69 15 36
Kirsten Bergqvist tlf. 31 23 79 29