5353 7777
·
Mandag - torsdag 08:30 - 16:00
·
Fredag 08:30-15:00
Kørestolsvenlige lokaler

Plan & Handling

Plan & Handling tilbyder professionel uddannelses- og erhvervsafklaring samt arbejdsprøvning og rehabilitering, hvor deltagerne støttes i at opnå realistiske mål så hurtigt som muligt.

Vi bor to minutter fra Nørreport Station, og forløbene foregår i ældre, hyggelige lokaler bag Rundetårn i Indre By.

Vi benytter individuelle samtaler, virksomhedspraktikker, specialiseret mentorstøtte og tæt opfølgning som redskaber til rehabiliteringen, og hvis det er nødvendigt, kan Plan & Handling tilbyde helbredsudredning hos egne specialkonsulenter, bl.a. almen mediciner, psykiater og psykolog samt neuropsykolog.

Fokus på livsstil, stress og fysisk træning

Plan & Handling kan i alle forløb indarbejde tilbud med f.eks. fokus på fysisk form, velvære, kost og livsstil samt særlige tilbud til f.eks. stress og depressionsramte eller personer med funktionelle lidelser.

Udover fysisk træning in house, har Plan & Handling yderligere indgået aftaler med to fysioterapeutisk ledede fitnesscentre, hvor der både er holdtræning og adgang til maskiner. Desuden er der mulighed for træning i varmtvandsbassiner, som personer med fysiske lidelser, gigtlidelser samt ikke mindst personer med psykiske problemer kan profitere af.

Tæt dialog med sagsbehandler

Plan & Handlings forløb foregår i tæt dialog med deltagerens sagsbehandler, der orienteres om forløb via grundige progressionsrapporter.

Her vil bl.a. indgå erfaringerne fra aktiviteterne hos Plan & Handling eller fra evt. praktikforløb/arbejdsprøvning samt oplysninger fremkommet ved hjælp af Plan & Handlings lægekonsulenter.

Arbejdsprøvning og individuelle forløb

Indholdet i Plan & Handlings tilbud kan varieres individuelt, og forløb kan sammensættes af individuelle samtaler, gruppeundervisning, intern arbejdsprøvning, ekstern virksomhedspraktik, danskundervisning/dansk på arbejdspladsen m.v.

Specialist i rehabilitering

Plan & Handling har siden 1994 specialiseret sig i rehabilitering gennem brug af bl.a. dygtige socialrådgivere og specialkonsulenter og har gennem årene samarbejdet med samtlige kommuner og jobcentre i Storkøbenhavn.

Plan & Handling samarbejder med over 2.000 arbejdspladser i Storkøbenhavn.

Hyggeligt kontor i København K

Beliggenheden er to minutter fra Nørreport Station, og transporttiden er derfor kort fra de fleste steder i københavnsområdet. Rammen om forløbene foregår i ældre hyggelige lokaler bag ved Rundetårn i Indre By.

Der er lagt vægt på, at forløbet ikke er institutionspræget, og det er tilrettelagt, så det ikke fremstår som ”behandlerorienteret”. Det betyder med andre ord, at deltageren selv er hovedansvarlig for at opnå egne opstillede mål.

Seminarer

Vi afholder jævnligt seminarer for praktiserende læger, sagsbehandlere og konsulenter i jobcentrene vedrørende nye regelsæt, debat om ”nye sygdomme” samt om særligt interessante og udfordrende problemstillinger indenfor beskæftigelsesområdet.

Det har vi med succes gjort gennem ti år både for at tilegne os ny viden og for hele tiden at være orienteret om de udfordringer, der er på det social- og beskæftigelsesmæssige område. Men vi har også gjort det for at tilbyde samarbejdspartnere et forum, hvor det er muligt at debattere, drøfte og forventningsafstemme i det vigtige arbejde, det er at skulle navigere på det altid omskiftelige beskæftigelsesområde.