5353 7777
·
Mandag - torsdag 08:30 - 16:00
·
Fredag 08:30-15:00
Kørestolsvenlige lokaler

Individuel
og realistisk
jobsøgning

Alle forløb i Plan & Handling er individuelt tilrettelagte. Du får en fast konsulent fra dag 1, og herfra sammensættes dit forløb altid i dialog med dig på baggrund af jobcentrets henvisning og din konkrete livs- og arbejdssituation.

Plan & Handling har over 25 års erfaring med at hjælpe ledige borgere i arbejde, eller med afklaring af deres arbejdsevne.

Jobcentre

Plan & Handling tilbyder et erhvervsrettet forløb med henblik på job- eller praktiksøgning, arbejdsfastholdelse, afklaring samt rehabilitering. Det kan bl.a. inkludere bl.a. en mentorordning med støtte over en længere periode.

Sprogmentor

Borgere med anden sprogbaggrund kan tilbydes rehabilitering og udvikling samt job- eller praktiksøgning i Plan & Handling. Det sker med inddragelse af jobkonsulenterne og integrations- og sprogmentorer.

Jobcenter København

I Plan & Handling har vi en rammeaftale med Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning om tilbud til sygemeldte borgere.

GDPR

Plan & Handling er samarbejdspartner til Københavns Kommune og en række omegnskommuner indenfor beskæftigelsesrettede forløb. For at kunne levere disse indsatser til den bestillende kommune og de henviste borgere, er der et behov for, at vi behandler vigtige personoplysninger.

PRAKTIKETABLERING

JOBPRØVNING

PERSONDATAPOLITIK

GDPR

REHABILITERING

UDVIKLING

Samarbejdspartnere *

* Vi samarbejder derudover med over 2.500 virksomheder i Hovedstadsområdet om en særlig social indsats for ledige på kanten af arbejdsmarkedet.