Tilbage på arbejdsmarkedet

Hos Plan & Handling er formålet, at man som deltager får støtte og hjælp til at komme tilbage på arbejdsmarkedet eller hjælp til at fastholde sit job.

 

Vi er specialister

Plan & Handling har siden 1994 arbejdet med beskæftigelsesområdet i København. Vores medarbejdere er specialister på hver deres område, og de har mange års erfaring i at samarbejde med virksomheder og andre samarbejdspartnere som f.eks. læger, speciallæger, socialforvaltning og sundhedsforvaltning.

Derfor har vi også et indgående kendskab til, hvordan et forløb kan skrues sammen, så den enkelte får afprøvet en relevant arbejdsfunktion og forhåbentligt kan se nogle perspektiver for fremtiden og komme tilbage på arbejdsmarkedet.

 

Eksterne og virksomhedsnære aktiviteter

Foruden samarbejde med virksomheder har Plan & Handling også en lang række tilbud internt. Det spænder lige fra undervisning til fysisk træning, der bl.a. omfatter træning i varmtvandsbassiner, samt forløb med mindfulness, psykoedukation, hjælp til digitale løsninger, uddannelsesvejledning m.m. Derudover har vi forskellige muligheder for arbejdstræning.

Der bliver altid taget udgangspunkt i den enkelte deltagers situation, og man får en fast kontaktperson.

Der er mulighed for fysisk træning i Valby Vandkulturhus Fysisk træning kan være en del at indsatsen for at komme tilbage på arbejdsmarkedet Vi tilrettelægger individuelle forløb for at den enkelte for at komme tilbage på arbejdsmarkedet
Vi tilbyder træning i varmtvandsbassiner i samarbejde med Valby Vandkulturhus. Foto: Team Bade
 

Vi tilpasser løbende

Indsatsen for at få borgere tilbage på arbejdsmarkedet er under konstant forandring. I Plan & Handling tilpasser vi os løbende, og vi har de fleste af de redskaber, der efterspørges. Vores hovedaktiv er og har altid været den indsats, der er direkte rettet mod at etablere virkomhedspraktikker og løntilskudsjob.

Vi har kontakt til over 2.000 arbejdspladser i Storkøbenhavn. Endvidere samarbejder Plan & Handling med en lang række frivillighedsorganisationer og socialøkonomiske virksomheder.