5353 7777
·
Mandag - torsdag 08:30 - 16:00
·
Fredag 08:30-15:00
Kørestolsvenlige lokaler
Projekt V

Plan & Handlings tilbud til veteraner

Vores tilbud er udformet i samarbejde med København Kommune.

Vi samarbejder gerne med alle andre kommuner i Storkøbenhavn om en målrettet indsats til veteraner. 

Ring på 5353 777 eller skriv til planoghandling@laboro.dk

Hvad?

Der er tale om individuelt tilrettelagte afklaringsforløb, som tager højde for de særlige udfordringer, man kan have i forlængelse af at have været udsendt og være ledig med en militær baggrund.

Plan & Handling har indgået samarbejde med Københavns Kommune i forlængelse af deres handleplan for at yde en målrettet indsats for gruppen af veteraner. 

I det samarbejde kan vi bidrage med at støtte den enkelte veteran til at finde den korteste vej til beskæftigelse – eller til at opnå afklaring af den fremtidige tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Hvordan?

Ved opstart af forløbet afholder Plan & Handling rundbordssamtale med veterankoordinator og veteranen samt evt. partsrepræsentant/bisidder. Formålet er at aftale et koordineret forløb, hvor indsatsen bliver sat hurtigt i værk med en tydelig opgave- og rollefordeling.

Vi kan levere en effektiv indsats for at opnå beskæftigelsesmæssig afklaring, og det sker i tæt dialog mellem den enkelte veteran og en fast konsulent hos Plan & Handling med faglig viden om personer med veteranbaggrund.

I det samarbejde tager vi hensyn til veteranens behov for forudsigelighed, struktur og kontaktmulighed, samt koordinering med veterankoordinatoren, praktikstedet og Veterancentret m.fl. 

Hvem?

Målgruppen er veteraner med få eller flere udfordringer udover ledighed, fx fysiske eller psykiske skader, misbrug eller lignende. Det kan være:

  • Jobparate dagpengemodtagere
  • Jobparate kontanthjælpsmodtagere
  • Sygedagpengemodtagere
  • Jobafklaringsborgere
  • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
  • Ressourceforløbsborgere
  • Revalideringsvisiterede
  • Fleksjobvisiterede
  • Borgere uden ydelse/selvforsørgende

INDSATS TIL VETERANER

1A Virk, Veteran
Meget stort støttebehov (SDP) 

Projektnr. 3032
Fasit ID: 3365199

Beskrivelse: SDP20 – Veteran – Plan og Handling 1A Virksomhedsrettet forløb, meget stort støttebehov

Timetal pr. uge: 3-5 timer
Varighed: Maks. 1-13 uger

1B Virk, Veteran
Stort støttebehov (SDP) 

Projektnr. 3031
Fasit ID: 3365198

Beskrivelse: SDP20 – Veteran – Plan og Handling 1B Virksomhedsrettet forløb, stort støttebehov

Timetal pr. uge: 4-6 timer
Varighed: Maks. 1-13 uger

1C Virk, Veteran
Lidt støttebehov (SDP) 

Projektnr. 3034
Fasit ID: 3365200

Beskrivelse: SDP20 – Veteran – Plan og Handling 1C Virksomhedsrettet forløb, lidt støttebehov

Timetal pr. uge: 7-15 timer
Varighed: Maks. 1-13 uger

2A Fasthold Virk, Veteran
Mindre støttebehov (SDP) 

Projektnr. 3035
Fasit ID: 3365205

Beskrivelse: SDP20 – Veteran – Plan og Handling 2A Fastholdelse på virksomhed, mindre støttebehov

Timetal pr. uge: 0,5 timer
Varighed: Maks. 1-12 uger

2B Fasthold Virk, Veteran
Meget støttebehov (SDP) 

Projektnr. 3035
Fasit ID: 3365205

Beskrivelse: SDP20 – Veteran – Plan og Handling 2B Fastholdelse på virksomhed, meget støttebehov

Timetal pr. uge: 1-3 timer
Varighed: Maks. 1-12 uger

Mestringsforløb, Veteran
(SDP) 

Projektnr. 3035
Fasit ID: 3365205

Beskrivelse: SDP20 – Veteran – Plan og Handling Mestringskursus

Timetal pr. uge: 2-6 timer
Varighed: Maks. 1-6 uger