5353 7777
·
Mandag - torsdag 08:30 - 16:00
·
Fredag 08:30-15:00
Kørestolsvenlige lokaler

Socialt-lægeligt samarbejde

Fonden for Arbejdsmarkedsrevalidering og Plan & Handling har siden 1999 drevet projektet ‘Lægen som aktiv partner i en effektiv og rationel arbejdsfastholdelse’, de første år støttet af Københavns Kommunes Koordinationsudvalg, siden forankret i Plan & Handling.

Projektet:

Projektets målsætning
Opfølgning
Lokalmøder
Seminar

Projektets målsætning var at tilbyde alle praktiserende læger i Københavns Kommune individuel konsulentbistand i lægens praksis. Konsulentbesøget skulle indeholde undervisning i primært den sociale lovgivning og de støttemuligheder, der forefindes med henblik på arbejdsfastholdelse samt information om det socialt-lægelige attest- og blanketsystem.

Som opfølgning på konsulentbesøget fik lægerne tilbudt Fonden for Arbejdsmarkedsrevaliderings hotline funktion, som indebar, at lægerne kunne kontakte Plan & Handlings konsulenter med henblik på forespørgsel om konkrete problemstillinger. Gennem hotline funktionen tilbød vi endelig lægerne i et vist omfang at udfærdige skriftlige oplæg vedrørende patienterne.

Et 3. element i projektet var lokalmøder, hvorefter Fonden og Plan & Handling initierede workshops for sagsbehandlere og praktiserende læger på lokalt niveau i København. F.eks. deltog det daværende lokalcenter Sundby Nords medarbejdere i en workshop med læger fra lægedistrikt Amager osv.

Det 4. element i projektet er socialt-lægelige seminarer, hvor Plan & Handling er vært og indbyder jobcentermedarbejdere, sagsbehandlere samt praktiserende læger til oplæg om f.eks. nye sygdomme, ny lovgivning etc. præsenteret ved aktuelle debattører i pressen og i fagblade. Projektet er forankret i Plan & Handling og årligt inviteres over 1.000 læger og sagsbehandlere til flere seminarer.

På baggrund af dette lægeprojekt forfattede projektlederne
en artikel i ‘Månedsskrift for praktisk lægegerning’.