Ressourceforløb

Plan & Handlings ressourceforløb har fokus på helheden og kan tilrettelægges 100 pct. individuelt. Vi har IT-undervisning, et stort netværk af arbejdsgivere og tilbud om fysisk træning.

Vi har bl.a. tilknyttet fysioterapeuter, der underviser individuelt og på hold, og vi kan som en del af vores ressourceforløb tilbyde varmtvandstræning i Valby Vandkulturhus.

 

Træning i Vandkulturhuset i Valby kan indgå i vores ressourceforløb.
Valby Vandkulturhus. Foto: Team Bade

 

Inklusion på arbejdsmarkedet

Aktiv indsats og tilbud til borgere, der har brug for et ressourceforløb.

Plan & Handlings Indsatsspor 1c og 5a samt 5b rummer de redskaber, der er nødvendige i de nye tilbud om ressourceforløb, som er et resultat af reformerne på fleksjob- og førtidspensionsområdet. Redskaberne er meget alsidige, helhedsorienterende og sammenhængende samt kan tilrettelægges 100 pct. individuelt.

Medarbejderstaben er tværfagligt sammensat af bl.a. socialrådgiver, jobkonsulent, psykolog, fysioterapeut, kostvejleder, arbejdsmediciner og psykiater.

 

Fleksibelt forløb

Et ressourceforløb sammensættes tidsmæssigt fleksibelt, men hele tiden med progression for øje. Eksempelvis kan timetal sættes gradvist op. Indholdsmæssigt er der især fokus på tiltag, der er direkte rettet mod arbejdsmarkedet.

Plan & Handling er kendt for sit store arbejdsgivernetværk og benytter i stort omfang eksterne arbejdsplaceringer. I starten af et ressourceforløb vil der ofte være forskellige former for undervisning. Det kan f.eks. være IT, dansk eller emneområder med socialt stabiliserende sigte.

Derudover er der mulighed for fysisk træning både individuelt og på hold hos vores dygtige fysioterapeuter. Der tilbydes også varmtvandstræning, som har vist sig velegnet for borgere med fysiske såvel som psykiske vanskeligheder.

 

Rummelighed og tålmodighed

Hos Plan & Handling sørger vi for at skabe et behageligt miljø, der tager hensyn til borgerens situation. Ressourceforløb kan være langvarige, men hos os er der plads til både rummelighed og tålmodighed. Dette udelukker naturligvis ikke, at der så vidt muligt skal være fremskridt i alle forløb og være fokus på tiltag, der forbereder borgeren til at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Vi har i næsten 20 år samarbejdet med Københavns Kommune om målgruppen, og vi efterlever naturligvis kommunens krav om rapportering, rettidighed, handicaptilgængelighed m.v.

Sidst men ikke mindst hører Plan & Handlings priser for ressourceforløb og andre ydelser til de absolut mest fordelagtige for kommunen.

 

Et inklusions- og ressourceforløb kan eksempelvis indeholde:
 • Individuel rehabiliteringssamtale
 • Virksomhedspraktik
 • Interne funktioner, f.eks. med service, montage og omstilling
 • Arbejdsmediciner/psykiater/psykolog/ neuropsykolog/fysioterapeut
 • Fysisk træning ved fysioterapeut og træning i varmtvandsbassiner
 • IT-undervisning
 • Danskundervisning
 • Individuel vejledning i kost og livsstil hos ernæringsbachelor
 • Ressource- og inspirationsgruppe som ledes af coach
 • Følge- og inspirationsordninger ved social mentor
 • Tæt opfølgning og løbende evaluering
 • Progressionsrapportering samt dokumentation

Indsatsspor 1c
Projektnr. 0031
ID nr. 144 33 14

Indsatsspor 5a
Projektnr. 0027
ID nr. 144 33 05

Indsatsspor 5b
Projektnr. 0028
ID nr. 144 33 10
Kontaktpersoner: Marc Lehmann, Kamilla Terp, Jan Willemoes
Tilmelding kan ske på tlf. 53 53 77 77 ● tlf. 24 94 95 51 ● planoghandling@laboro.dk